จำนวนผู้เข้าชม : 177

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกอาชีพ “กล้วยทอด,ผัดไท และน้ำเต้าหู้กับปาท่องโก๋” แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE [2020-07-16]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกอาชีพ กล้วยทอด,ผัดไท และน้ำเต้าหู้กับปาท่องโก๋แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกอาชีพ กล้วยทอด,ผัดไท และน้ำเต้าหู้กับปาท่องโก๋แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน ๒๐ คน โดยมี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานฯ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ  เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓)