จำนวนผู้เข้าชม : 80

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมการตรวจราชการผ่านระบบ Video Conference ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนครปฐม [2020-07-15]