จำนวนผู้เข้าชม : 133

   


สคป.จ.ชม.ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ [2020-07-14]