จำนวนผู้เข้าชม : 183

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [2020-07-11]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ วันที่ ๑๑ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีฯ วันนี้ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)