จำนวนผู้เข้าชม : 193

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ [2020-07-10]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ ท่าน  พร้อมทั้งได้ร่วมกันไว้อาลัยต่อการจากไปของ อ.ส.ค.มัน พันสี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)