จำนวนผู้เข้าชม : 177

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการค่ายทหารและชุมชนสีขาวของกองทัพบก [2020-07-09]

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการค่ายทหารและชุมชนสีขาวของกองทัพบก

 

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด,กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แก่ครอบครัวและบุตรหลานของกำลังพล ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านพักของกองพันซ่อมบำรุงฯ ตามโครงการค่ายทหารและชุมชนสีขาวของกองทัพบก ซึ่งจัดขึ้นโดย กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙ เพื่อการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานและบ้านพักของกำลังพลฯ  วันนี้ (๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)