จำนวนผู้เข้าชม : 145

   


กรมคุมประพฤติ พร้อมให้บริการตามวิถีใหม่ (New Normal) ห่างไกล Covid-19 ‼️ [2020-07-09]

กรมคุมประพฤติ พร้อมให้บริการตามวิถีใหม่ (New Normal) ห่างไกล Covid-19 ‼️

.

กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ พร้อมให้บริการประชาชนในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างเข้าใช้บริการ ดังนี้

สวมหน้ากากอนามัย

คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน

จุดบริการล้างมือด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์

จัดที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลภายในสำนักงาน

ทำความสะอาดพื้นที่จุดสัมผัสต่างๆ 

.

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการทำความสะอาดสถานที่ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสำนักงาน ตลอดจนลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตามศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อช่วยลดความแออัดของผู้ใช้บริการ เพิ่มพื้นที่ระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19