จำนวนผู้เข้าชม : 574

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการก่อนการส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรพภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี [2020-06-27]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการก่อนการส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรพภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี


      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ดำเนินการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ ทุกคนทั้งเจ้าหน้าที่ฯ ประชาชนที่มาติดต่อราชการฯ รวมทั้งผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่มาตามนัดเพื่อฟังคำวินิจฉัยฯ ตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรค Covid-19  และตรวจหาสิ่งของต้องห้าม ก่อนการฟังคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี แล้วจึงนำตัวส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง พล. ร.๙ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

         
                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓)