จำนวนผู้เข้าชม : 232

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจร และทำงานบริการสังคม [2020-06-26]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจร และทำงานบริการสังคม

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มคุมความประพฤติ จัดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจร และทำงานบริการสังคม โดยมี นางสาวนันทพร คล้ายสุบรรณ พนักงานคุมประพฤติ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจร ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และทำงานบริการสังคมด้วยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ ๑๑.๐๐ นาฬิกา.

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓)