จำนวนผู้เข้าชม : 236

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดและโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดโครงการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการบริจาคโลหิต” “บริจาคโลหิตไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ได้ตรวจสุขภาพเป็นมหากุศล” [2020-06-25]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดและโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จัดโครงการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการบริจาคโลหิต” “บริจาคโลหิตไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ได้ตรวจสุขภาพเป็นมหากุศล”

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดย นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและกลุ่มคุมความประพฤติ ได้บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดและโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดโครงการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการบริจาคโลหิต” “บริจาคโลหิตไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ได้ตรวจสุขภาพเป็นมหากุศล”  จากเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น โอกาสนี้ นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางมาพบปะพูดคุยให้กำลังใจกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น ๕๒ คน เจ้าหน้าที่  ๖ คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับทั้งหมดเท่ากับ ๕๒ ยูนิต คิดเป็น ๑๘,๒๐๐ ซีซี และทำงานบริการสังคม ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรก เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานฯ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.        

                                       ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)