จำนวนผู้เข้าชม : 161

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม [2020-06-23]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และกลุ่มคุมความประพฤติ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง นำโดย นายสมศักดิ์ วิศิษฏ์ธรรมศรี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง พร้อมด้วยคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มในการปรับภูมิทัศน์สถานที่ฯ พร้อมทั้งฟังธรรม จากเจ้าอาวาส เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีความตรหนักถึงคุณค่าของตนเอง มีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว วันนี้ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) ณ วัดศรีสุวรรณาวาส ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)