จำนวนผู้เข้าชม : 265

   


คุมประพฤติ ประสานงานกับชุดฝ่ายปกครองตำบลจรเข้เผือก ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ [2020-06-19]

คุมประพฤติ ประสานงานกับชุดฝ่ายปกครองตำบลจรเข้เผือก ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ


      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นำทีมประสานจับกุมฯ ประสานงานกับชุดทหารมวลชนสัมพันธ์ตำบลจระเข้เผือก พร้อมด้วย ด.ต.นาวิน เจียมอยู่ และ ด.ต.ศักดิ์ชัย กระจ่างแจ้ง (สายตรวจจรเข้เผือก) สภ.ด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันดำเนินการจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ณ บ้านพักอาศัย ในเขตตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งไม่มารับทราบคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี ตามกำหนดนัด นำตัวส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง พล. ร.๙ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป วันนี้ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา.


                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)