จำนวนผู้เข้าชม : 170

   


ดูแลสุขภาพจิตอย่างไร ในช่วง COVID-19 [2020-06-18]

 

ดูแลสุขภาพจิตอย่างไร ในช่วง COVID-19

1.กำหนดตารางการใช้ชีวิตให้สมดุล

2.ทำงานอดิเรกที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

3.รับข้อมูลข่าวสารอย่างพอเหมาะ

4.งดการแชร์และส่งต่อข่าวที่ไม่แน่ใจ

5.งดใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปริมาณมากเกินไป

6.หากรู้ตัวว่าเครียด พยายามสงบใจ กลับมาอยู่กับตนเอง จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและค่อยๆแก้ไข

7.รับฟังความเครียด ความกังวลของคนรอบตัวอย่างเห็นอกเห็นใจ

8.สื่อสารกับคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างสม่ำเสมอ

     9.เห็นอกเห็นใจผู้ติดเชื้อ

 

 

ด้วยรักและห่วงใย จากกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

 

#คุมประพฤติร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19 #Covid19 #กรมคุมประพฤติ