จำนวนผู้เข้าชม : 194

   


คุมประพฤติ ประสานงานกับชุดฝ่ายปกครองตำบลหนองตากยา ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ [2020-06-13]

คุมประพฤติ ประสานงานกับชุดฝ่ายปกครองตำบลหนองตากยา ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

        กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นำทีมประสานจับกุมฯ ประสานงานกับชุดฝ่ายปกครองตำบลหนองตากยา โดย อ.ส.ค.สายชล ตันมันทอง กำนันตำบลหนองตากยา พร้อมด้วยสารวัตรกำนันฯ ,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ และ ร.ต.ต.บุญส่ง บัวชื่น (หัวหน้าจุดตรวจหนองตากยา) สภ.สำรอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันดำเนินการจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ณ บ้านพักอาศัย ในเขตตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งไม่มารับทราบคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี ตามกำหนดนัด นำตัวส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง พล. ร.๙ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา.

                                       ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)