จำนวนผู้เข้าชม : 195

   


คุมประพฤติ ประสานงานขอความร่วมมือ กับปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี ฝ่ายความมั่นคง ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ [2020-06-13]

คุมประพฤติ ประสานงานขอความร่วมมือ กับปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี ฝ่ายความมั่นคง ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ประสานงานขอความร่วมมือกับ นางสาวสโรชา คำแก้ว ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี ฝ่ายความมั่นคง ในการให้ชุดอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองกาญจนบุรี ดำเนินการจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ  ณ บ้านพักอาศัย ในเขตหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งปรับแผนให้เข้ารับการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข็มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฯ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)