จำนวนผู้เข้าชม : 213

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี รับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่ม พร้อมทั้งประสานเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี รับตัวนักโทษเด็ดขาดที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติกลับเรือนจำเพื่อรับโทษตามกำหนดโทษที่เหลืออยู่ [2020-06-12]

คุมประพฤติกาญจนบุรี รับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่ม พร้อมทั้งประสานเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี รับตัวนักโทษเด็ดขาดที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติกลับเรือนจำเพื่อรับโทษตามกำหนดโทษที่เหลืออยู่ ทันทีอย่างเคร่งครัด ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๐

               กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดย นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มคุมประพฤติ ดำเนินการรับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่ม พร้อมทั้งประสานเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี รับตัวนักโทษเด็ดขาดที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติกลับเรือนจำเพื่อรับโทษตามกำหนดโทษที่เหลืออยู่ ทันทีอย่างเคร่งครัด ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๐ และรายงานการเพิกถอนกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประพฤติตนในทางเสื่อมเสียเสพยาเสพติดให้โทษโดยการตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ แจ้งกลับไปยังกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ ต่อไปทันที วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.
                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)