จำนวนผู้เข้าชม : 88

   


คุมประพฤตินครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่อง อุปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาดจังหวัดให้กับครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [2020-06-12]