จำนวนผู้เข้าชม : 63

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-06-12]

 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 พนักงานคุมประพฤติ และ นางสาวนิตย์ กันธิยะ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่เาป้า จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 นี้ ยังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า จึงได้จัดเตรียมจุดคัดกรองผู้ถูกคุมความประพฤติ ประกอบด้วยจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล ตรวจเช็คอุณภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างเพื่อเป็นการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงป่าเป้า