จำนวนผู้เข้าชม : 179

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวฯ ณ.ศูนย์ฯ อ.ทองผาภูมิ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ [2020-06-10]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวฯ ณ.ศูนย์ฯ อ.ทองผาภูมิ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เคลือสกุล พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา  ณ ศูนย์ฯ ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม อำเภอทองผาภูมิ (ศาลจังหวัดทองผาภูมิ) อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.(๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)