จำนวนผู้เข้าชม : 159

   


หากทำผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และถูกให้คุมความประพฤติต้องทำอย่างไร [2020-06-10]

 

หากทำผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และถูกให้คุมความประพฤติต้องทำอย่างไร

1.ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด

           -รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ

           - ห้ามออกจากที่พักอาศัยในระยะเวลาที่กำหนด

           -ทำงานบริการสังคมเพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักถึงการปฏิบัติงานของ แพทย์พยาบาล

2.รับการแก้ไขฟื้นฟูตามปัญหา

           -พนักงานคุมประพฤติประเมินสภาพปัญหา ความต้องการและพฤติกรรมเพื่อจัดทำแผนการแก้ไขฟื้นฟู

          - เข้าโปรแกรมบำบัดสุรา หรือยาเสพติด  รับคำปรึกษาทางจิตวิทยา