จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


สำนักงานคุมประพฤติพิษณุโลก สำรวจความพร้อมสถานที่กักตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ [2020-06-09]