จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพทำการเกษตรเพาะเห็ดนางฟ้า [2024-02-12]