จำนวนผู้เข้าชม : 20

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ [2024-02-12]

เอกสารดาวน์โหลด :

ข่าวฝึกอาชีพ 12-2-2567.jpg