จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


คป.หนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง "ก้าวเล็กๆสู่การเปลี่ยนแปลง” [2024-02-12]