จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปิดกิจกรรม"โปรแกรมแก้ไขพื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม)"รุ่นที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [2024-02-09]

  วัน ศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ปิดกิจกรรม"โปรแกรมแก้ไขพื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม)" รุ่นที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗ โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ ผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๔๐ คน ยังคงร่วมเรียนรู้การริเริ่มและพร้อมเปลี่ยนแปลงตนเอง ช่วยตั้งเป้าหมาย วางแผนและการลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอน ในหัวข้อก้าวเล็กๆสู่การเปลี่ยนแปลง และให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ทราบถึงแหล่งช่วยเหลือ ภายในกรมคุมประพฤติ หน่วยงานภายนอก ภาคีเครือข่ายอื่น ในกิจกรรมช่วยเธอ ช่วยฉัน เราช่วยกัน   มีอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๒ คน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคำเขื่อนแก้ว วัดโนนหนองบัว  ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ ก่อนพิธีปิดกิจกรรม ผู้อำนวยการ ฯ ได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ เนื่องในวันพระธรรมสวนะ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ด้วย

เอกสารดาวน์โหลด :

693C9338-FDDC-4066-9C1B-70DB49475C8C.jpeg