จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ ๒ บูรณาการร่วมกันกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ชินนสาสมาธิ” (แบบสั้น) สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง และรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) [2024-02-09]