จำนวนผู้เข้าชม : 128

   


รมว.ยุติธรรม นำคณะ เข้าร่วมพบบอร์ดบริหาร บริษัทเนชั่นฯ และบริษัทมติชนฯ [2024-02-09]

              เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 10.00 น. ณ สถานีเนชั่นทีวี ถนนบางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าพบบอร์ดบริหารบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมี นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร และนายสมชาย มีเสน รองกรรมการบริหาร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยหารือถึงประเด็นข่าวต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม โดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้นางสุดฤดี ศรีอรุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และกลุ่มสื่อสารองค์กร เข้าร่วมหารือ  โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ "เนชั่นสุดสัปดาห์" และร่วมบันทึกเทปรายการข่าวของช่องเนชั่นทีวี ในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ เพื่อชี้แจงและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในภารกิจงานของกระทรวงยุติธรรม และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และคลายข้อสงสัยของประชาชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อไป

               ต่อมา เวลา 17.00 น. รมว.ยธ. นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายอภัย เอียดบัว  ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ผู้แทนกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมหารือ โดยมีนายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด ให้การต้อนรับและพูดคุยหารือถึงประเด็นข่าวต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม ณ บริษัท มติชน จำกัด ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ