จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) [2024-02-09]