จำนวนผู้เข้าชม : 33

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อต่อต้านการทุจริต ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงพระคุณ) (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) [2024-02-09]