จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอดอยหล่อ หารือการดำเนินการของศูนย์ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ [2024-02-08]

เอกสารดาวน์โหลด :

8 กพ 67 ดอยหล่อศูนย์ 124.jpg