จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [2024-02-08]

เอกสารดาวน์โหลด :

8 กพ 67 ดอยสะเก็ด 116.jpg