จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการนครปลอดภัยจากยาเสพติด กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 [2024-02-08]