จำนวนผู้เข้าชม : 125

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมเปิดห้องปฏิบัติการแสดงสถานการณ์ด้านยาเสพติดและกระบวนการยุติธรรม DXC : Justice War room [2024-02-08]

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2567) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการแสดงสถานการณ์ด้านยาเสพติดและกระบวนการยุติธรรม DXC : Justice War room โดยนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้นางสุดฤดี ศรีอรุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางสาวจินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ DXC : Justice War room โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ได้แก่ สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงาน ป.ป.ส. ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรมที่มีการยกระดับการดำเนินงานให้มีทิศทางความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงยุติธรรม (DXC) ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 11-03 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ