จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีเปิดโครงการโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงพระคุณ) (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) [2024-02-07]