จำนวนผู้เข้าชม : 105

   


คุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรม [2024-02-07]

    เมื่อวันที่6 กุมภาพันธ์ 2567 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้พันตำรวจโท มนตรี  บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรม (มิติเชิงพื้นที่) โดยมีพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิด ณ ห้องประชุม MAGIC 3 โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

    สำหรับโครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จำนวน 81 แห่งทั่วประเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระดมความเห็น ออกแบบจัดทําแผนการดําเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรม (มิติเชิงพื้นที่) รวมถึงกําหนดเป้าหมายร่วมกันในการดําเนินงานขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ