จำนวนผู้เข้าชม : 147

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ [2024-02-06]

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2567) นางพงษ์สวาท  นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อใช้เผยแพร่ในห้วงเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดปี 2567  ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นำไปประชาสัมพันธ์ขยายผลให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง โดยมี นางธารินี  แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์ฯ ณ ห้องสนฉัตร ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม