จำนวนผู้เข้าชม : 138

   


คุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรม (มิติเชิงพื้นที่) [2024-02-05]

          วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2567) พันตำรวจโท มนตรี  บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรม (มิติเชิงพื้นที่) โดยมีพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กระทรวงยุติธรรมกับการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน” ซึ่งโครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง โดยใช้กลไกชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม MAGIC 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร