จำนวนผู้เข้าชม : 121

   


ผู้บริหารกรมคุมประพฤติเยี่ยมชม “ค่ายสานพลังใจ” ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยปัตตานี [2024-02-01]

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2567) นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน “ค่ายสานพลังใจ” โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะยาว 60 วัน ณ ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยปัตตานี พร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและชมการซักซ้อมกิจกรรมสวนสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมในงานสร้างการรับรู้ “DRIP Model” กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้