จำนวนผู้เข้าชม : 117

   


ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยปัตตานี [2024-02-01]

ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยปัตตานี

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2567) นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยปัตตานี พร้อมติดตามการจัด “ค่ายสานพลังใจโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะยาว 60 วัน และการเตรียมความพร้อมจัดงานสร้างการรับรู้ “DRIP Model” กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ โดยมีนางอำไพ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา นายธีรเดช แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี และนายวรพจน์ สะรอนี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในคณะกรรมการคุมประพฤติ และประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ เขต 9  ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ