จำนวนผู้เข้าชม : 29

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดศุนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดพัทลุง “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” [2023-12-29]