จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567(จุดรณรงค์ที่ 2 [2023-12-28]