จำนวนผู้เข้าชม : 31

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เมาขับ จับติด EM ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” [2023-12-14]