จำนวนผู้เข้าชม : 168

   


คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป [2023-11-21]

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสรรหาและสรรพนักงานราชการทั่วไปของกรมคุมประพฤติ  โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร