จำนวนผู้เข้าชม : 25

   


สนง.คป.จ.ชม.ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ (Knowledge Management) ของการทำคดีสืบเสาะและพินิจ และคดีควบคุมและสอดส่อง ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ [2023-11-20]

เอกสารดาวน์โหลด :

20 พย 66 ถ่ายทอด km 023.jpg