จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และจัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมตามหลักคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตงฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [2023-11-20]

เอกสารดาวน์โหลด :

20 พย 66 แม่แตง 020.jpg