จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คุมประพฤตินางรอง ร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม และการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร [2023-11-20]