จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดไทรย้อย ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร [2023-11-20]

เอกสารดาวน์โหลด :

งานบริการสังคม-วัดไทรย้อย.jpg