จำนวนผู้เข้าชม : 22

   


คุมประพฤติกันทรลักษ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรมและการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร [2023-11-20]

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยเอกกนกศักดิ์ แถวทิม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม ณ สถาบันสติภาวนาสากล วัดท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีท่านเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานทอดองค์กฐิน และมีผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมทอดกฐินประกอบด้วย ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา นางสาวจันทกร ดำเนินผล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นายชัยสิทธิ์ เครือสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง นายศิวัช วันภักดี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ และนางพัชมณ สุขจิตร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ส่วนประธานฝ่ายสงฆ์มีพระเมธีวัชรบัณฑิต หรรษา ธมมหาโส,ศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา รักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าคอยนางโดยมียอดรวมทั้งสิ้น 1,400,000 บาท กิจกรรมครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมความผาสุกในองค์กร และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม