จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คุมประพฤติกันทรลักษ์ จัดประชุมประธานกรรมการอาสาสมัคร คุมประพฤติอำเภอ และคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ครั้งที่ 1/2566 [2023-11-17]

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยเอกกนกศักดิ์ แถวทิม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และอำนวยการ จัดประชุมประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอ และคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ชั้น 2 โดยว่าที่ร้อยเอกกนกศักดิ์ แถวทิม ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ประธานในที่ประชุม ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ทั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกันทรลักษ์ และประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ พร้อมทั้งหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แนวทางการขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปรึกษาหารือปัญหา ข้อขัดข้องในการดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป