จำนวนผู้เข้าชม : 18

   


สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ [2023-11-17]

เอกสารดาวน์โหลด :

17 พย 66 สันทราย 019.jpg